Satış Ortaklığı Kuralları

Satış Ortaklığı İşleyiş Kuralları

1- Birden fazla web siteniz varsa, her bir web sitesi için ayrı ayrı sözleşme yapılması ve üye olunması gerekmektedir. Bu üyeliklerden kazanılan komisyonlar birleştirilemez ve tek bir üyelikte toplanamaz.

2- "Satış Ortaklığı" sonucu kazanılan komisyonlar başka bir üyeye devredilemez.

3- "Satış Ortaklığı"nda belirtilen sitenin sahibinin değişmesi durumunda sözleşme iptal edilir. Bu durumda yeni site sahibi arzu ediyorsa "Cup"le yeni bir sözleşme yapabilir. 

4- Kazandırdığınız üyenin siparişinden kazanmış olduğunuz komisyonun; siparişin iptali halinde, iptal oranı kadarki kısmı hesabınızdan düşülür.

5- "Satış Ortaklığı" sonucu kazandırdığınız üyenin siparişinden kazanmış olduğunuz komisyonun; siparişin bir kısmının veya tamamının iadesi veya iptali durumunda, iade veya iptal oranı kadarki kısmı hesabınızdan düşülür.

6- "Satış Ortaklığı" sonucu kazanılan komisyonlar fatura karşılığı banka hesabına gönderilir. Fatura kesemeyen "Satış Ortağı" için gider pusulası düzenlenir ve ödenmesi gereken vergiler kesildikten sonra kalan tutar "Satış Ortağı"nın hesabına havale edilir.

7- "Satış Ortaklığı" programının uygulanabilmesi için "Satış Ortaklığı Sözleşmesi"nin imzalanmış olması gerekmektedir.

8- "Satış Ortaklığı"nın süresi "Satış Ortaklığı Sözleşmesi"nin elektronik ortamda onaylandığı günden itibaren 1 yıldır. Sözleşme süresinin bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen biçimde bildirim yapılmak suretiyle feshedilmediği taktirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur.

9- "Satış Ortağı" sitesine koymuş olduğu banner veya benzeri tanıtım öğeleri üzerinde belirlenen ve kendisine bildirilenler dışında değişiklik yapamaz.

10- Cup, "Satış Ortaklığı" komisyon oranlarını gerekli gördüğü durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar.

11- Cup, "Satış Ortaklığı Sözleşmesi"nde belirlenen kurallara uyulmadığını veya "Satış Ortaklığı" anlaşmasının farklı amaçlar için kullanıldığını tespit ettiğinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.